Visie & Missie

Innovaties komen vaak niet van de gevestigde partijen, maar van kleine creatieve organisaties of ondernemers. Echter plukken deze hiervan niet altijd de vruchten. Dit vaak door een gebrek aan kennis, financiën en managementcapaciteit om hun diensten of producten goed in de markt te zetten.

Enthri richt zich op kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die voor een belangrijke groei of een strategische wending staan. Enthri staat deze ondernemingen bij in het bepalen van de juiste groeistrategie, de uitvoering en eventueel financiering hiervan.

Waar gerenommeerde investeringsmaatschappijen en adviesorganisaties te ver van deze ondernemingen afstaan, richt Enthri zich specifiek op deze groep. Omdat het management zelf een succesvolle ondernemersachtergrond heeft, spreken zij dezelfde taal.

Door het bieden van de benodigde financiën, kennis en ervaring. Wilt Enthri een springplank naar groei en succes zijn en zo een bijdrage leveren aan het realiseren van innovatieve ideeën die iets toevoegen aan haar branche en onze samenleving.

Kernwaarden

Enthri werkt vanuit de onderstaande vier kernwaarden, deze vormen de basis voor ons beleid en dagelijkse werkzaamheden.

Waardecreatie en Groei

Enthri spant zich in om samen met de organisatie een sterke groei te realiseren.  Hierbij waarborgen wij verdere professionalisering van de organisatie en het optimaliseren van de bedrijfsprestaties. Waardecreatie met een langere termijn visie staat voorop.

Integriteit

Waardecreatie is een resultaat van visie, passie en goed en verantwoord management.. Hierbij dienen voortdurend de belangen van alle stakeholders worden bewaakt: Aandeelhouders, management, medewerkers, klanten en de maatschappelijke omgeving waarin de ondernemer opereert. Een professional bestuur en een transparante bedrijfsvoering zijn hierbij essentieel.

Empowerment

Onze investeringen en advies doen wij in nauwe samenwerking met de ondernemer en het management. Voor beide geldt dat wij gaan voor resultaat en een lange termijn relatie. Wij vinden het van belang dat er over de status periodiek wordt gecommuniceerd en resultaten direct worden verankerd in de organisatie. Resultaten zijn dus blijvend.

Passie

Van ons kunt u verwachten dat wij passie hebben voor ons werk. Enthri staat voor ‘enjoy the ride’.  Wij gaan voor waardecreatie en groei, maar de weg hier naar toe en de mensen die dit moeten realiseren zijn essentieel. Ook van u verwachten wij passie en inzet om dit doel gezamenlijk te bereiken.

Management

Rob de Laat (1966)

Na zijn functie als directeur detachering bij Rijnhaave Groep, later Syntegra, heeft hij samen met Marcel Broersma Flex Group Nederland opgericht, een detacheringorganisatie voor IT, Finance en Legal professionals. Eind 2005 is Flex Group Nederland succesvol aan het beursgenoteerde DPA verkocht (Dealsize > 40 Miljoen). Rob de Laat heeft tot eind 2006 als operationeel directeur de integratie begeleid.

Als ondernemer heeft hij bewezen innovatief te zijn en in staat te zijn sterke groei te realiseren. In 2000 is Flex Group Nederland uitgeroepen tot de snelst groeiende onderneming van Europa. Dit succes was mede te danken aan het vooruitstrevende arbeidsvoorwaardenmodel, dat door het Ministerie van Economische Zaken is bestempeld tot ‘het beloningsmodel van de toekomst’.

Rob de Laat heeft een sterke interesse in bedrijfsvoering en ondernemers en wil zich met Enthri hier specifiek op richten.

Rob de Laat

© 2019 Enthri Capital. Alle rechten voorbehouden. Webdesign & Ontwikkeling door: The Web Fanatics